Avgifter

Vart ska man betala?

Vi använder Idrottonline för att skicka ut betalningsinformation inför varje termin via mail. Därför är det viktigt att du registrerar dig i vårt medlemsregister och att du ser till att vi har en uppdaterad mailadress. Avgiften betalas enklast via plusgiro 52 411-6. Om du betalar t ex via Swish 123 122 75 29, se alltid till att vi får in förnamn, efternamn och personnummer på samtliga personer som omfattas av betalningen. OBS! Om du slutar är det viktigt att du hör av dig och meddelar det så att vårt medlemsregister är korrekt och att du slipper få en automatiskt genererad faktura för nästa termin.

Avgifter per termin

Barn och ungdom

600 kr per termin, till och med det år man fyller 20 år

Studenter och pensionärer

650 kr per termin, student- eller pensionärslegitimation ska visas

Vuxna

950 kr per termin

Familjeavgift*

1600 kr per termin

Medlemsavgift**  

300 kr per kalenderår (se nedan)

*OBS! Familjeavgift gäller endast familj med minst en medlem under 18 år.

När ska man betala?

Som nybörjare betalar du när du bestämt dig för att träna mer än de tre pass man får prova utan kostnad. Fortsättare betalar vid terminsstart (januari och augusti). GLÖM INTE att betala både höst- och vårtermin!

Vad ingår i träningsavgiften?

Träningsavgift gäller för medlemskap i klubben och deltagande i valfritt antal träningstillfällen under terminen, se våra träningstider. Om du kan delta i flera pass per vecka är det bara positivt.

Genom avgiften betalas även medlemskap i Svenska Judoförbundet (vilket gör att man får tävla) samt genom förbundet tecknad "licensförsäkring" (som gör att man är försäkrad på mattan även under träning).

**Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas endast en gång per år. Gamla medlemmar betalar i januari, övriga när de betalar sin första träningsavgift.

De som fyller förtroendeposter i klubben eller ställer upp som tränare behöver inte betala träningsavgift men betalar fortfarande medlemsavgift en gång per kalenderår.

Även föräldrar som vill påverka eller stödja föreningen samt tränande som är tillfälligt inaktiva kan välja att bara betala medlemsavgift. Man får då delta i träningen upp till tre gånger per termin för att hålla kontakten och lära känna klubbens verksamhet. Dessutom får man förslags- och rösträtt på klubbens högsta beslutande organ – årsmötet. Om man ändrar sig och tränar mer får man komplettera upp till normal terminsavgift.

Tillkommer övriga kostnader?

Som nybörjare behöver man ingen speciell klädsel men när du bestämt dig för att fortsätta bör du köpa judodräkt (i vår webshop finns prisvärda nybörjardräkter). Klubben står för deltagaravgiften vid de flesta tävlingar.

Vi håller inte insamlingsaktiviteter såsom lottförsäljning, däremot tar vi gärna emot förslag från medlemmar och deras föräldrar på hur de kan hjälpa till med arbetet i klubben, lokalen eller olika arrangemang.

Gäster

Om du är betalande medlem i en annan judoklubb kan du gästträna utan avgift. Om du börjar delta i våra pass regelbundet får du dock betala normal terminsavgift enligt ovan. Vill du kvarstå med din andra klubb som huvudklubb går det bra, men markera då det i samband med inbetalningen så vårt medlemsantal blir korrekt.