Träningsschema

Terminsavgiften är densamma oberoende av hur mycket du tränar, att gå flera pass i veckan är ett bra sätt att lära sig snabbare.